CEL-LAN


Idź do treści

ODPRAWY CELNE

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ODPRAWĄ CELNĄ :

Kompleksowa obsługa odpraw celnych (eksport, import,tranzyt)
(procedury zwykłe, gospodarcze, uproszczone)

- Odprawy celne w imporcie w systemie CELINA
- Odprawy celne w Eksporcie w systemie ECS
- Odprawy celne tranzytowe NCTS; NCTS-TIR

czynnośći:
- wypisywanie dokumentów celnych i zgłaszanie do systemów elektronicznych,
- pełna obsługa komunikatów elektronicznych ECS i ich przesyłanie do klienta (IE529, IE599, skan MRN),
- pełna obsługa komunikatów elektronicznych CELINA i ich przesyłanie do klienta (POD, PZC, skan wizualny SAD),
- wypisywanie , zgłaszanie i obsługa paczek w obrocie pocztowym,
- pełna archiwizacja dokumentowa,
- wypełnianie świadectw pochodzenia , AT.R i świadectw EUR.1
- wypełnianie dokumentów DWC, CMR, karnet TIR i innych
- obsługa celna osób fizycznych z zakresu mienia przesiedlenia
- poradnictwo celne, wnioski, odwołania dotyczące spraw celnych


Zapewniamy najniższe na rynku ceny usług , szybkość, profesjonalność i skuteczność działań.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego